نحوه رفع انسداد برنامه های مسدود شده: شیائومی


من 4 سال گذشته از شیائومی استفاده می کنم و هنوز مشکلی داشتم اما اکنون برنامه امنیتی من به من پیشنهاد کرد برنامه ای به نام themes را مسدود کنم و این کار را انجام دادم اما اکنون نمی توانم وقتی می خواهم این کار را از تنظیمات انجام دهم تصویر زمینه و تم های خود را تغییر دهم و روی کاغذ دیواری آن کلیک می کنم. هیچ کاری نمی کند باید چکار کنم؟


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/x96y56/how_to_unblock_blocked_apps/

توسط Lei Jun

Lei Jun