نحوه غیرفعال کردن گزینه حالت هواپیما هنگام قفل بودن گوشی: شیائومی

آیا چنین تنظیماتی وجود دارد یا فقط باید با این نقص امنیتی زندگی کنم؟


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/ynmfks/how_to_disable_aeroplane_mode_option_when_phone/

بنابراین برای اهداف امنیتی می‌خواهم در صورت قفل بودن تلفن، قابلیت فعال کردن حالت هواپیما را غیرفعال کنم، من قبلاً منوی کشویی تنظیمات را غیرفعال کرده‌ام، اما اگر دکمه پاور را برای یک یا دو ثانیه نگه دارید می‌توانید: «روشن کنید. حالت هواپیما، «خاموش تلفن»، «راه‌اندازی مجدد» و «خاموش کردن». من می‌خواهم آن گزینه هواپیما را حذف کنم تا اگر کسی قرار بود گوشی من را بدزدد، نتواند فقط حالت هواپیما را روشن کند و نتواند تلفنم را ردیابی کند (بله، آنها همچنان می‌توانند آن را خاموش کنند، اگر بتوانم آن را خاموش کنند. وقتی گوشی قفل است همه آن گزینه ها را غیرفعال کنید که بهتر است).

اینجا.