نحوه پیدا کردن فایل های خصوصی: شیائومی

بنابراین من این برنامه را دارم که ویدیو را خصوصی نگه می دارد و یک ویدیوی خصوصی در آنجا داشتم که فضا را اشغال می کند و اکنون ویدیو آنجا نیست چگونه می توانم این ویدیو را پیدا کنم زیرا تلفن من به دلیل آن پر است.

من فایل های خصوصی را در فایل mamager امتحان کردم و وجود نداشت اما امروز صبح آنجا بود و اکنون نیست.


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10f41h2/how_to_find_private_files/