نرم افزارهای جاسوسی

فکر می‌کنم دستگاه من به نرم‌افزارهای جاسوسی/بدافزار آلوده شده است، من malwarebytes را دانلود کرده‌ام اما هنوز چیزی شناسایی نکرده است. من شک دارم که هنوز آلوده است. برای اطمینان از ایمن بودن دستگاهم چه کاری می توانم انجام دهم؟

ارسال شده توسط /u/-Kayun-
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11rxpcv/spyware/