نظری در مورد Xiaomi Notebook Pro 120G Indian Edition دارید؟

در حال حاضر ما می‌توانیم با تمام پیشنهادات CC یکی را با قیمت 65 هزار دریافت کنیم، استفاده من بیشتر کدنویسی در Android Studio و Visual Studio است، فرم فاکتور و طراحی را دوست داشتم، دوست دارم نظرات شما را بشنوم.

ارسال شده توسط /u/storywriter554
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xnn1sk/any_reviews_on_xiaomi_notebook_pro_120g_indian/