نماد عجیب در شیائومی 11T؟

بنابراین آیا کسی می تواند نماد قرمز را در نوار اعلان بالای من در Xiaomi 11T شناسایی کند؟ لطفا ؟

ارسال شده توسط /u/DrcspyNz
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xqwlwk/strange_icon_on_xiaomi_11t/