نمی توان ساعت شیائومی را جفت کرد رنگ: شیائومی

من سعی کردم برنامه را دوباره نصب کنم، ساعتم را بازنشانی کردم، اما هر بار که می‌خواهم ساعت خود را جفت کنم، چند ثانیه جستجو می‌کند و سپس صفحه جفت شدن را برای یک ثانیه قبل از گفتن “نمی‌توان جفت کرد، لطفاً دستگاه را دوباره اضافه کنید” نشان می‌دهد. آیا ترفند یا چیزی وجود دارد؟


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/ylyn0z/cant_pair_xiaomi_watch_color/