نمی توان فیس بوک را دانلود کرد

من فیس بوک را از یک وب سایت شخص ثالث دانلود کرده بودم، سپس آن را حذف نصب کردم و تصمیم گرفتم برنامه سهام را نصب کنم، اما فروشگاه Play مدام می گوید من نمی توانم برنامه را نصب کنم، لطفا کمک کنید.

ارسال شده توسط /u/eliohenrie
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10n6eqv/cant_download_facebook/

توسط Lei Jun

Lei Jun