نوار وضعیت Redmi 9 زمان پس از به‌روزرسانی را نشان نمی‌دهدارسال شده توسط /u/Duh787
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/1073sb4/redmi_9_status_bar_not_showing_time_after_update/

توسط Lei Jun

Lei Jun