نوار کناری در سمت راست پایین صفحه نمایش من در حالت عمودی نشان داده می شودراهنمایی کنید، چگونه این مشکل را برطرف کنم. فقط به صورت تصادفی ظاهر شد

ارسال شده توسط /u/ZDHZXNE
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yd16kn/sidebar_showing_in_the_bottom_right_of_my_screen/

توسط Lei Jun

Lei Jun