نوت 10 پرو یا پوکو ام 4 پرو 5 جی؟

کدام را برای گرفتن عکس و همچنین عملکرد کلی خوب توصیه می کنید. هرگز برای بازی استفاده نخواهد شد، فقط برای رسانه های اجتماعی. با تشکر

ارسال شده توسط /u/Tope0
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10jvrm5/note_10_pro_or_poco_m4_pro_5g/