هدفون سمت راست من از Redmi Buds Lite 3 من به تازگی کار نمی کند

هفته های اول خوب کار می کرد و همه چیز را انجام می داد، اما بعدش مشکل شارژ داشت، داخل کیس روشن می شود اما وقتی آن را برمی دارم و سعی می کنم از آن استفاده کنم قطع می شود. من پیشنهاداتی مانند تخلیه و تعمیر اتصال دارم، اما هنوز کار نمی کند

ارسال شده توسط /u/Fappinator_6000
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10ii3n0/my_right_right_earphone_from_my_redmi_buds_lite_3/