هدفون ها به خودی خود حجم را در Galaxy S9+ من کاهش می دهند: شیائومی


ابتدا در ثانیه حداکثر میزان صدا را کاهش می دهد، اما بدون اینکه نوار اسلاید در واقع پایین بیاید، کاهش می یابد، و من نمی توانم به حداکثر ولوم برگردم، اساساً صدای خروجی کلی بدون بازگشت به نصف کاهش می یابد تا زمانی که صدا را مکث کنم و دوباره آن را پخش کنم.


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yde21f/earbuds_reduce_volume_by_themselves_on_my_galaxy/

توسط Lei Jun

Lei Jun