هر وقت عکسی را در سطل زباله بازیابی می کنم به تاریخ اصلی باز نمی گردد چرا؟ارسال شده توسط /u/Ok_Obligation5424
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xfigdt/everytime_i_restore_a_photo_in_trash_bin_it_wont/

توسط Lei Jun

Lei Jun