هشدار در صفحه قفل؟

آیا امکان نمایش آلارم روی صفحه قفل وجود دارد؟

ارسال شده توسط /u/NSFWxda
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10oo9ku/alarm_on_lock_screen/

توسط Lei Jun

Lei Jun