هیتر برج هوشمند شیائومی لایت

کسی میدونه این بخاری دارای IP هست یا نه؟ همچنین، آیا برای آپارتمان کوچک برای یک نفر خوب است؟

ارسال شده توسط /u/ByAnyMeansLA24
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10fauhk/xiaomi_smart_tower_heater_lite/