وای فای خودکار وصل نمیشهسلام، بنابراین هر بار که وای فای را روشن می کنم، حتی اگر اتصال خودکار فعال باشد، به طور خودکار وصل نمی شود. آیا این یک اشکال است یا چرا به محض باز کردن تنظیمات وای فای وصل می شود؟ حالت صرفه جویی در انرژی خاموش است. لطفا به من کمک کنید.

ارسال شده توسط /u/matrixcloud
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/x51gd9/wifi_doesnt_auto_connect/

توسط Lei Jun

Lei Jun