وای فای متناوب Redmi 10C انجام بازی از راه دور را غیرممکن می کند آیا راه حلی برای این وجود دارد؟.

ارسال شده توسط /u/Johnathan_wickerino
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10angj1/redmi_10c_intermittent_wifi_makes_it_impossible/

توسط Lei Jun

Lei Jun