ورود Redmi 8 ناموفق بود: شیائومی

عنوان همه چیز را می گوید، من نمی توانم وارد حساب MI خود در تلفنم شوم (خطا می گوید: Login Failed)، اما اگر بخواهم با همان نام کاربری رمز عبور وارد رایانه شخصی خود شوم، اجازه ورود به من را بدهد. چگونه این باگ را بدون ریست فکتوری گوشی برطرف کنیم؟


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/wkz7o9/redmi_8_login_failed/