ویجت های گالری از بین رفته اند؟من می خواستم ویجت های 2×2 خود را جایگزین کنم و وقتی در منوی ویجت ها بررسی کردم آنها ناپدید شدند. چگونه می توانم آن را تعمیر کنم؟ نسخه من 12.5.6 جهانی است

ارسال شده توسط /u/ilovespiritfarer
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zcplir/gallery_widgets_gone/

توسط Lei Jun

Lei Jun