ویرایشگر اسکرین شات من اشکال دارد. ابزار Blur کار نمی کند. اسکرول شات ها در سایر برنامه ها نیز کار نمی کنند (در اینجا مستند نشده است). کسی در این مورد سرنخی داره؟


ویرایشگر اسکرین شات من اشکال دارد.  ابزار Blur کار نمی کند.  اسکرول شات ها در سایر برنامه ها نیز کار نمی کنند (در اینجا مستند نشده است).  کسی در این مورد سرنخی داره؟ ارسال شده توسط /u/Sapphirie
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xc32r0/my_screenshot_editor_is_bugging_the_blur_tool_not/

توسط Lei Jun

Lei Jun