پابگ در پد 5 شیائومی بسیار پیکسال و تار به نظر می رسد

Pubg هر ایده ای را مبهم می کند که چگونه می توان آن را مانند آنچه در iPads به نظر می رسد کامل کرد

ارسال شده توسط /u/Creative-Turnover-91
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yk0a0z/pubg_looking_so_much_pixalated_and_blurry_on/