پابگ در پد 5 شیائومی بسیار پیکسال و تار به نظر می رسدPubg هر ایده ای را مبهم می کند که چگونه می توان آن را مانند آنچه در iPads به نظر می رسد کامل کرد

ارسال شده توسط /u/Creative-Turnover-91
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yk0a0z/pubg_looking_so_much_pixalated_and_blurry_on/

توسط Lei Jun

Lei Jun