پاوربانک W2C Xiaomi ZMI 25000 mAh 210W

من از آلمان هستم، بنابراین باید در انبار اتحادیه اروپا باشد. من شنیدم که آن را برای 399 RMB ~ 55 € فروخته شده است و من خوب پرداخت 150 € به بالا برای آن چیز نیست.

ارسال شده توسط /u/scheishausklaus
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/1061xt9/w2c_xiaomi_zmi_powerbank_25000_mah_210w/