پس از MIUI 14، هیچ ویجت برنامه ای از بین نرفت، Mi 12 pro من را به روز کرد و قادر به افزودن ویجت whatspp روی صفحه نیست.

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11afe8m/no_app_widgets_gone_after_after_miui_14_updated/