پشتیبانی صوتی بعدیمن به تازگی یک Xiaomi 12t گرفتم و می خواهم Xiaomi buds 3t pro را با صدای بعدی بخرم اما در وب سایت xiaomi می گوید فقط سری اصلی Xiaomi 12 و بالاتر از آن پشتیبانی می کند.

ارسال شده توسط /u/rednickssss
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11vz2zu/dimensional_audio_support/

توسط Lei Jun

Lei Jun