پنهان کردن اعلان حالت خاموشسلام بچه ها، من می خواهم این نماد را از نوار ابزار پنهان کنم. آیا راهی برای این کار وجود دارد؟ Miui13 Xiaomi 12T

ارسال شده توسط /u/vqrinaldi
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/104c8a4/silent_mode_notification_hide/

توسط Lei Jun

Lei Jun