پک/تم آیکون با ظاهری بدبین از فروشگاه تم


من به شما می گویم که این موضوع واقعاً به افراد مختلف برخورد می کند. این تم به نظر من بسیار عالی است، زیرا نمادها کاملاً مربعی هستند و یک سنجاب نیستند، که به نظر من چرند به نظر می رسد. و در بالا، بسیاری از نمادها متحرک هستند و هنگامی که برنامه را باز می کنید و از آن خارج می شوید حرکت می کنند. اگر قبلاً این بسته آیکون را کشف نکرده‌اید، آن را دانلود کنید و من به شما توصیه می‌کنم طرح‌بندی شبکه‌ای صفحه اصلی را به جای 4×6 روی 5×6 تنظیم کنید، با 5×6 بسیار جالب به نظر می‌رسد، اما با 4×6 فقط یک بسته نماد دیگر است. .

اجازه دهید بدانید که چگونه شما آن را دوست دارید!


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zku5ok/dopestlooking_icon_packtheme_from_the_theme_store/

توسط Lei Jun

Lei Jun