چراغ LED اعلان Mi 10 lite از بین رفته است.

ناگهان، مانند 2-3 ماه پیش، چراغ led اعلان از کار افتاد. حتی زمانی که شارژ می شود از بین رفته است.

من این گزینه را دارم که هنگام روشن شدن شارژ، چراغ LED را روشن کنم. کسی این را تجربه کرده است؟ گوشی من هیچ آسیب فیزیکی ندارد یا نیفتاده است.

ارسال شده توسط /u/waruluis91
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/y3eep8/mi_10_lite_notification_led_light_is_gone/