چرا آنها متن کوچکی را که میزان مصرف روزانه و ماهانه داده شما را بیان می کرد، حذف کردند؟ : شیائومی


از زمان به‌روزرسانی متوجه شدم که این تنظیم وجود ندارد و نمی‌توانم دوباره آن را باز کنم. من به آن اطلاعات نیاز داشتم زیرا همیشه به من اطلاع می داد. کشیدن انگشت به پایین و مشاهده میزان مصرف داده از امروز یک ویژگی عالی بود

آیا آن را به طور کامل حذف کردند یا راهی برای دیدن دوباره آن وجود دارد؟


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/y8hsm5/why_did_they_remove_the_little_text_thingy_that/

توسط Lei Jun

Lei Jun