چرا برخی از برنامه های تلفن من وقتی صفحه قفل خود را تغییر می دهم، طرح رنگ خود را تغییر می دهند؟

برخی از برنامه‌ها مانند Contacts و Google با توجه به رنگ کاغذدیواری صفحه قفل من، تغییر رنگ عجیبی پیدا می‌کنند. من باید از یک صفحه قفل سفید استفاده کنم فقط برای اینکه مجبور نباشم سایه زشتی روی همه آن برنامه ها ببینم.

هیچ راه حلی؟

ارسال شده توسط /u/GreaDz395
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xuf757/why_do_some_apps_on_my_phone_change_their_color/

توسط Lei Jun

Lei Jun