چرا مجبور شدم دوبار mi10t Pro خود را تعویض کنم: شیائومی

بنابراین، mi10t Pro خود را در نوامبر 2020 خریدم. سپس در نوامبر 2021، درگاه شارژ پس از یک روز بیرون رفتن در جنگل در دمای -28 درجه سانتی گراد از کار افتاد. آن را ارسال کرد و تحت گارانتی تعمیر / تعویض کرد. سپس 10 روز پیش من تمام روز را در یک روز پاییزی مه آلود – 15 درجه سانتیگراد بیرون بودم. و گوشی دوباره شارژ نشد. صفحه و پشتش شکسته بود که مطمئن بودم با گارانتی درستش نمیکنن واسه همین گوشی نو خریدم…

آیا من تنها کسی هستم که این تجربه را دارم؟


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xjcfvb/why_i_had_to_replace_my_mi10t_pro_twice/