چرا نمی توانم به آمار ماه اکتبر خود (Mi Fitness + Xiaomi Watch S1) دسترسی پیدا کنم؟

وقتی سعی می کنم ماه های قبل را مرور کنم، نمی توانم به آمار تناسب اندام خود دسترسی پیدا کنم. من از ماه مه صاحب ساعت هستم و همه چیز به طور روزانه به درستی همگام شده است. حالا می بینم این و این. چه چیزی اشتباه پیش رفت؟

ارسال شده توسط /u/n1___
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yxiiwx/why_i_cant_access_my_october_stats_mi_fitness/