چرا وای فای اینقدر باتری من را خالی می کند؟

من یک poco x5 pro دارم

ارسال شده توسط /u/Flashy_Mode7583
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/122idei/why_is_wifi_draining_my_battery_so_much/