چرا و چگونه این دکمه احمقانه را هنگام چرخاندن گوشی به پهلو (پایین سمت چپ) غیرفعال کنیم.

چرا و چگونه این دکمه احمقانه را هنگام چرخاندن گوشی به پهلو (پایین سمت چپ) غیرفعال کنیم. ارسال شده توسط /u/lololcity
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/116y047/why_and_how_to_disable_this_stupid_button_when/

توسط Lei Jun

Lei Jun