چرا 12T Pro گوریلا گلس Victus ندارد؟



آیا قرار نیست ویکتوس بهترین شیشه گوریلا و جدیدترین محافظ باشد؟ 11T pro دارای گوریلا گلس ویکتوس است، چرا تنزل رتبه؟

ارسال شده توسط /u/Mutte23
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yh18be/why_12t_pro_doesnt_have_gorilla_glass_victus/

توسط Lei Jun

Lei Jun