چه زمانی باز کردن بوت لودر اطلاعات شما را پاک می کند؟عنوان. در ابتدا است یا بعد از 7 روز؟

ارسال شده توسط /u/Hyoretsu
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zk53ly/when_does_unlocking_bootloader_wipe_your_data/

توسط Lei Jun

Lei Jun