چه زمانی قصد دارند به روز رسانی MIUI 13 را برای دستگاه های Redmi 9 منتشر کنند؟ به خصوص منطقه EEA؟

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yj46qq/when_are_they_planning_to_release_miui_13_update/