چه زمانی Mi11x /mi11xpro 5g را راه اندازی می کندارسال شده توسط /u/penguinmuncher345
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/1008klw/when_will_mi11x_mi11xpro_will_launch_5g/

توسط Lei Jun

Lei Jun