چه زمانی Xiaomi11T به‌روزرسانی رسمی جهانی را دریافت می‌کند؟ من آن را در Miui Updater می بینم، اما نمی خواهم گوشی خود را باز کنم، سپس برنامه های بانکی من کار نمی کنند.

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10rnxkx/when_will_xiaomi11t_get_official_global_update_i/