چگونه آن را طوری بسازیم که روی صفحه قفل متوقف شود و سپس مجبور شوم به سمت بالا بکشم؟ (اثرانگشت خوان در گوشی های دکمه پاور)

برای باز کردن قفل با چهره، همانطور که می‌خواهم کار می‌کند: چهره را بشناسم، سپس گزینه‌هایی را به من می‌دهد تا روی هر اعلان ضربه بزنم تا مستقیماً به آن برنامه بروم. اما با اثر انگشت هیچ گزینه ای وجود ندارد، فقط مستقیماً به صفحه اصلی می رود

ارسال شده توسط /u/lchazl
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/x0fd04/how_to_make_it_so_it_stops_on_lock_screen_and/