چگونه از افزونه Smart Lightstrip Pro شیائومی به درستی استفاده کنیم؟

من شیائومی Smart Lightstrip Pro و 2 افزونه برای آن خریدم. در دفترچه راهنما می بینم که می توانم تا 3 افزونه (در مجموع 5 متر) وصل کنم. اما فقط 1 از پسوند من کار می کند. دوم توسط سیستم نادیده گرفته می شود. آیا در کتابچه راهنمای کاربر اشتباه است یا من کار اشتباهی انجام می دهم؟

ارسال شده توسط /u/gospodinDark
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/12pv1hb/how_to_use_xiaomi_smart_lightstrip_pro_extension/