چگونه برنامه ها را بدون کشو برنامه جستجو کنیم؟ // چگونه پوشه‌ها را در کشو برنامه ایجاد کنیم؟

من فقط می خواهم نوار جستجو را ببینم و هیچ برنامه دیگری وجود ندارد. یا اینکه از ایجاد پوشه ها در app drawer خوشحال می شوم. من root دارم. شنیده ام که لانچر nova می تواند در این مورد کمک کند، اما آیا این نیز ظاهر آیکون های من را تغییر نمی دهد؟ واقعاً این را نمی خواهید شما چی فکر میکنید؟

ارسال شده توسط /u/vdmvdm71
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11asws9/how_to_search_for_apps_without_app_drawer_how_to/