چگونه تلفن را برای همه به جز چند شماره انتخابی بی صدا کنیم؟ : شیائومی

چگونه می توانم تلفن خود را برای همه شماره ها به جز برخی از شماره ها بی صدا کنم؟ این یک ویژگی مهم است. تلفن من همیشه بی صدا است زیرا نمی توانم از بسیاری از تماس های اسپم و غیره مطلع شوم. با این حال، من چند نفر را دارم که نمی خواهم آنها بی صدا شوند. چگونه می توان آن را انجام داد؟


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/107ytdk/how_make_the_phone_silent_to_all_but_a_few/