چگونه سنسور مجاورت را در 11t خاموش کنیم؟ارسال شده توسط /u/mikemohamadizad
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yrlj86/how_to_turn_off_proximity_sensor_on_11t/

توسط Lei Jun

Lei Jun