چگونه فایل های موجود در فایل های اشتراکی را حذف کنیم؟

زمینه: من هزاران jps تاچیومی به حجم 36 گیگابایت دارم که باید آنها را به صورت دستی حذف کنم، آیا ایده ای برای تسریع این کار دارید؟

ارسال شده توسط /u/EpicWu
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10v97u1/how_to_delete_files_on_shared_files/

توسط Lei Jun

Lei Jun