چگونه می توانم نسخه MIUI خود را به اندروید 10 برگردانم؟

باید به 10 برگردم تا از برنامه ای استفاده کنم که 11 با آن سازگاری ندارد. فکر نمی‌کنم 11 و فراتر از آن یک ویژگی واحد را اضافه کرده باشد که من واقعاً به آن اهمیت می‌دهم، اما توانستم بسیاری از موارد را بشکند. به یاد دارید زمانی که تلفن ها به جای بدتر شدن بهتر شدند؟

ارسال شده توسط /u/RlyCoolCat
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10gl6o6/how_can_i_roll_back_my_miui_version_to_android_10/