چگونه می توانم AOD واقعی را در redmi note 10 pro با MIUI 13 فعال کنم؟

من گوشی را دست دوم گرفتم و می‌خواهم AOD واقعی را فعال کنم، نه bullsh*t 10sec. آیا این کار در MIUI 13 امکان پذیر است؟ چون نمی‌توانم بهینه‌سازی را غیرفعال کنم، این گزینه وجود ندارد.

ارسال شده توسط /u/Jezel123
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yyhs4b/how_can_i_enable_true_aod_on_redmi_note_10_pro/