چگونه می توان رمزگذاری اجباری را برای یو رام های شیائومی غیرفعال کرد؟

منظورم رام ریکاوری هست نه فست بوت.

ارسال شده توسط /u/BC_LOFASZ
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/z17825/how_can_you_disable_force_encrypt_for_xiaomi_eu/