چگونه هنگام استفاده از Cleaner تبلیغات را غیرفعال کنیم؟قبلاً توانستم آن را غیرفعال کنم اما گوشی خود را به تنظیمات کارخانه بازنشانی کردم بنابراین اکنون تبلیغات برگشته است.

ارسال شده توسط /u/C_L_O_D
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/1029th3/how_to_disable_ads_when_using_the_cleaner/

توسط Lei Jun

Lei Jun