کاربرد این کلید در لپ تاپ Xiomi چیست؟

عکس در لینک

ارسال شده توسط /u/ilovemaths111
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/12v5brx/whats_the_usage_of_this_key_in_xiomi_laptop/

این کلید عجیب و غریب سمت راست در xiomi چه کاربردی دارد